Özgür Kavurmacıoğlu

Özgür Kavurmacıoğlu

Sanatçı

Multidisipliner araştırmacı Özgür Kavurmacıoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Lisansta mühendislik eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansını mimari tasarımda yapmıştır. Şimdi ise, mimari tasarımda hareketin zaman parametresi üzerinden biçimini araştıran algoritmik tasarım süreci üzerine doktora tezi yazmaktadır. 3 sene Işık Üniversitesi mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra mimarlık ve mühendislik arakesitinde Işık Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesinde dersler vermiştir. Ayrıca Galata’da bir metal/ahşap atölyesinde çıraklık yaparak, usta-çırak ilişkisini benimsemiş ve etraftaki kullanabilir atıklardan kendine bir atölye yapmıştır. Bu atölyede; malzeme, teknik ve düşünce sistemi üzerine denemeler yaparak kendini geliştirmektedir.  Sanat pratiğine yaklaşımı, dijital ve analog üretim çalışmalarını interdisipliner bir şekilde ele almaktadır.