Sami Koen

Sami Koen

Fotoğrafçı

17 yıldan fazla zamandır uğraştığım fotoğrafçılık, benim için bir merak, bir tutku, bir özlem, geçmişle bir bağ kurma yolu. Bugünü, hatta geleceği anlama çabasını ve daha sayamadığım birçok şeyi ifade etmekte.

Fotoğrafta adaşım, Samuel Koen, bana ismimi veren dedem, elinde Lupitel 2, ayna karşısındaki özçekimi geçmişten bugüne ve geleceğe sıçrıyor. Kendisinin ismini taşıdığım gibi fotoğrafçılık mirasını da taşıyorum.

Arşivimde saklı kalmış, unuttuğum kareleri bulmak, hayata bakışımın ve gözümün yıllar içindeki değişimine tanıklık etmek, beni bu web sitesini yapmaya iten güç oldu.